Ευθύνη μας, το μέλλον...

Μέσα από την ορθολογική διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων, διασφαλίζουμε το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.

Slide Image 1

Ecoprime Solutions, Ltd.

Στρατηγικός στόχος της Ecoprime Solutions Ltd., στον τομέα της Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της παρέχοντάς τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Ιατρικά Απόβλητα

Ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο και να προστατεύουμε τους εργαζομένους μας και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε με την υιοθέτηση ασφαλών τεχνολογιών και λειτουργικών διαδικασιών στις καθημερινές μας εργασίες.

Προστασία Περιβάλλοντος

Αν και ο σκοπός των παρεχόμενων Ιατρικών Υπηρεσιών είναι να μειώσουν ή/και να προλάβουν τα προβλήματα Υγείας, εντούτοις τα απόβλητα που δημιουργούνται από αυτή την δραστηριότητα είναι εν δυνάμει Επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Πελατολόγιο

Δείτε ποιοι επαγγελματίες συνεργάζονται με την Ecoprime Solutions Ltd. και άρα διαχειρίζονται τα Επικίνδυνα Ιατρικά απόβλητα με ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σεβόμενοι το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Νέα & Ανακοινώσεις