Φυσικοί πόροι

Ως αποτέλεσμα μιας επίπονης, επίμονης και μεθοδικής δουλειάς, έγινε εφικτή η μείωση της καταναλισκόμενης Ενέργειας ανά κιλό Ιατρικών Αποβλήτων που επεξεργάζεται η Εταιρεία

 

Ενέργεια

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015
KWh 28.240 16640 28800 48.640 76.033 81.360 65.160 60.000  52040
kgr EAAM 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 103.647 115.581 132.012  121.883
KWh/ kgr 9.33 2.03 3.19 2.12 0.98 0.78 0.56 0.45  0.42

 

Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Οικολογική Οδήγηση αλλά και συνεχής βελτιστοποίηση των δρομολογίων των Φορτηγών αυτοκινήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή μείωση των καταναλισκόμενων καυσίμων


Καύσιμα

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lit 231.11 677.69 481.19 620 1.081 1955 1710 1599.5  1829.6
kgrEAYM 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 107.703 119.663 132.524  121.883
Lit/ kgr 0.076 0.082 0.053 0.027 0.014 0.018 0.014 0.01  1.01

 

Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του αφού με την ολοκλήρωση της επένδυσης σε Μονάδα Ανακύκλωσης νερού στα τέλη του 2013, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 72,43%.

 

Νερό

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
75 185 210 356 659 1430 1596 440  306
kgrEAAM 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 103.647 115.581 132.524  121.883
m³/ kgr 0.024 0.022 0.023 0.015 0.008 0.013 0.013 0.003  0.002