Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Οι υπηρεσίες μας

Ecoprime Solutions, Ltd.

Στρατηγικός στόχος της Ecoprime Solutions Ltd., στον τομέα της Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της παρέχοντάς τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Ιατρικά Απόβλητα

Ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο και να προστατεύουμε τους εργαζομένους μας και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε με την υιοθέτηση ασφαλών τεχνολογιών και λειτουργικών διαδικασιών στις καθημερινές μας εργασίες.

Προστασία Περιβάλλοντος

Αν και ο σκοπός των παρεχόμενων Ιατρικών Υπηρεσιών είναι να μειώσουν ή/και να προλάβουν τα προβλήματα Υγείας, εντούτοις τα απόβλητα που δημιουργούνται από αυτή την δραστηριότητα είναι εν δυνάμει Επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

Θέση Βρυσιά, Δ.Δ. Κοσκινού
Ρόδος, Ελλάδα

Τηλ: 22410 78706

Στείλτε το μήνυμά σας

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest