Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Η Εταιρεία

Η εταιρεία ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 στη Ρόδο. Η εταιρεία, έχοντας διαγνώσει έγκαιρα την σημασία που αποκτά στην εποχή μας η σωστή και φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων τόσο στη Ρόδο, όσο και στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου, ξεκίνησε άμεσα από το 2006 την υλοποίηση πρωτοποριακής επένδυσης για την ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης αποστείρωσης των επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στη Ρόδο. Το 2015 ευρισκόμενη πάντα στην πρωτοπορία των εξελίξεων προχώρησε στην υλοποίηση νέας επένδυσης για την μετεγκατάστασή της σε νέο κτίριο και την προμήθεια πυρολυτικού κλιβάνου με ταυτόχρονη επέκταση των δραστηριοτήτων της και στον τομέα της διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων όλων των κατηγοριών.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει όλα τα εχέγγυα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης πάσης φύσεως αποβλήτων. Είναι πλήρως αδειοδοτημένη για τη Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων, σε Πανελλαδικό επίπεδο και διαθέτει αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις Αποστείρωσης Ιατρικών Αποβλήτων και Αποτέφρωσης Ζωικών Υποπροϊόντων όλων των κατηγοριών στη Ρόδο. Ταυτόχρονα, μέσω του δικτύου συνεργατών που διαθέτει, μπορεί να διαχειριστεί και άλλες κατηγορίες Επικινδύνων και Μη Επικινδύνων Αποβλήτων (Τηγανέλαια, Λίπη, Μπαταρίες, Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων κτλ.).

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της νησιωτικής περιοχής, όπου αυτή εδρεύει, η ECOPRIME προσεγγίζει ξεχωριστά κάθε πελάτη της (Individual Customer Approach) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργεί σε πολλαπλά επίπεδα νέα καινοτόμα συστήματα και σύγχρονες τεχνολογίες, και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Στόχος της ECOPRIME είναι η άμεση και πλήρης ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων των πελατών της σε όλους τους τομείς συνεργασίας, με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Για την ECOPRIME το περιβάλλον αποτελεί το υπόβαθρο της κοινωνίας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και το βασικό πυλώνα αναφοράς της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development).

Η ECOPRIME αντλεί δύναμη από την υποστήριξη και την προτίμηση των πελατών της, και υλοποιεί το όραμά της, συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια της χώρας για καινοτομία, ανάπτυξη και επιτυχία.

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest