Άδειες / Πιστοποιήσεις

Η Ecoprime Solutions Ltd. κατέχει τις εξής άδειες:

και είναι Πιστοποιημένη από τον Διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Lloyd’s Register για την Ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών της σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 και για την ορθή Περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest