Υποδομές & Εγκαταστάσεις

Η Ecoprime Solutions Ltd. στεγάζεται σε βιομηχανικό χώρο 320 τ.μ. και ο οποίος περιλαμβάνει:

  • ψυκτικό θάλαμο αποθήκευσης των ΕΑΑΜ κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης, όπου συντηρούνται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 50 C για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ημερών.
  • ψυκτικό θάλαμο κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης, όπου γίνεται η αποθήκευση των ΜΕΑ έως την αποστολή τους στον αποτεφρωτικό κλίβανο του ΕΣΔΚΝΑ στην Αττική.
  • χώρος στάθμευσης των οχημάτων τσιμεντοστρωμένος ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος καθαρισμός του
  • Χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο αποστειρωτής σαφώς διαχωρισμένος από το υπόλοιπο εργοστάσιο
  • Γραφεία Διοίκησης
  • Τουαλέτες αποδυτήρια προσωπικού
  • Αποθήκη υλικών συσκευασίας
  • Χώρος αποθήκευσης χημικών απορρυπαντικών

 

Διαθέσιμα οχήματα

Για την αιτούμενη δραστηριότητα η εταιρεία διαθέτει δύο   φορτηγά οχήματα μεταφοράς ΕΙΑ.

Α.   Ένα όχημα ψυγείο τύπου MERCEDES SPRINDER 313/35   CHASSIS με ψυκτικό θάλαμο του οίκου LAMBERET

Β. Ένα όχημα ψυγείο τύπου VOLKS WAGEN 1531 CHASSIS με ψυκτικό θάλαμο VOLKS WAGEN

Σημειώνεται ότι στα οχήματα της εταιρείας μας έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις διατάξεις των Παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας ADR .

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest