Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Κατηγορίες Ιατρικών Αποβλήτων

Τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα π.χ. από την παρασκευή φαγητών στις κουζίνες των υγειονομικών μονάδων, από τις δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα υλικά.
  2. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ):
    • Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), π.χ. αυτά που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα.
    • Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα π.χ. αυτά που προέρχονται από Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, από Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες, ιστοί, όργανα, μέρη σώματος, πειραματόζωα κ.λ.π.
    • Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), αμιγώς τοξικού χαρακτήρα π.χ. αυτά που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, κυτταροστατικά και άλλα φάρμακα, χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο κ.λ.π.
  3. Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων, εναλλακτικής διαχείρισης όπως Ραδιενεργά, μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ορυκτέλαια κ.λ.π.

 

iatrika-apovlita

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest