Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Παραγωγοί-Υπόχρεοι Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων

 • Δημόσια θεραπευτήρια (ΔΘ)
 • Δημοτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί
 • Στρατιωτικά Νοσοκομεία
 • Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ)
 • Κέντρα Υγείας (ΚΥ)
 • Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. κλινικές ΙΚΑ) (ΙΚΑ)
 • Κέντρα αιμοδοσίας (ΚΑ)
 • Ιδιωτικά Ιατρεία και Θεραπευτήρια (ΙΘ)
 • Φαρμακεία
 • Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (ΔΕ)
 • Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ)
 • Οδοντιατρεία (ΟΔ)
 • Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ) μικρών και μεγάλων ζώων
 • Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια
 • Εργαστήρια δερματοστιξίας
 • Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων
 • Κέντρα αναζωογόνησης (SPA)
 • Κέντρα περιποίησης προσώπου και σώματος
 • Κατ’ οίκον νοσηλεία από ασθενείς με αναπνευστήρες, με αιμοκάθαρση, διαβητικούς κ.ά.
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest