Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Κοινωνική Ευθύνη

Η Ecoprime Solutions Ltd. ως ένδειξη του σεβασμού για το Περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, προέβη στην αφιλοκερδή προσφορά των υπηρεσιών της:

  • Στο Εθελοντικό Κοινωνικό Φαρμακείο Ιατρείο Ρόδου και
  • Στο Δημοτικό Κυνοκομείο Ρόδου
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest