Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Αέριοι Πόροι

Όλα τα απαέρια από την λειτουργία του αποστειρωτή Ιατρικών αποβλήτων, φιλτράρονται με μικροβιοκρατή HEPA filters και αποβάλλονται ελεύθερα Βιολογικού φορτίου, σωματιδίων και οσμών.

Προληπτική συντήρηση από εξειδικευμένους Τεχνικούς σε όλες τις ψυκτικές διατάξεις (θάλαμοι, φορτηγά) διασφαλίζει κατά το δυνατόν τον κίνδυνο απωλειών ψυκτικών υγρών στο περιβάλλον

 

Ψυκτικά υγρά

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
kgr 5 0 0 0 5 0 0

 

 

 

 

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest