Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

 

2019

2020 2021 2022 2023

ΖΥΠ 1          
ΖΥΠ 2          
ΖΥΠ 3

438.358,30

415.715,80 499.327,00 353.993,00 61.471,20

ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ

27

85 365 517 1200

 

2016 2017 2018 2019 2020
ΖΥΠ1
ΖΥΠ2
ΖΥΠ3 13.804,79 317.409,89 422.572,30 438.358,30 415.715,80
ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ 9 1 3 27 85
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest