Φυσικοί πόροι

Ως αποτέλεσμα μιας επίπονης, επίμονης και μεθοδικής δουλειάς, έγινε εφικτή η μείωση της καταναλισκόμενης Ενέργειας ανά κιλό Ιατρικών Αποβλήτων που επεξεργάζεται η Εταιρεία

 

Ενέργεια

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KWh 28.240 16.640 28.800 48.640 76.033 81.360 65.160 60.000 52.040 52.640 54.920 65.400
kgr ΕΑΑΜ 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 103.647 115.581 132.012 121.883 127.918,90 135.714,33 136.000
kgr ΖΥΠ 317.409,89 422.572,30
KWh / kgr 9,34 2,03 3,19 2,13 0,98 0,78 0,56 0,45 0,43 0,41 0,12 0,12

Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Οικολογική Οδήγηση αλλά και συνεχής βελτιστοποίηση των δρομολογίων των Φορτηγών αυτοκινήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή μείωση των καταναλισκόμενων καυσίμων

 

Καύσιμα

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lit 231,110 677,690 481,190 620,000 1081,00 1955,00 1710,00 1599,50 1829,60 2146,425 26462,000 33642,650
kgr ΕΑΑΜ 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 103.647 115.581 132.012 121.883 127.918,90 135.714,33 136.000
kgr ΖΥΠ 317.409,89 422.572,30
Lit / kgr 0,076 0,083 0,053 0,027 0,014 0,019 0,015 0,012 0,015 0,017 0,058 0,060

Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του αφού με την ολοκλήρωση της επένδυσης σε Μονάδα Ανακύκλωσης νερού στα τέλη του 2013, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 72,43%.

 

Νερό

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
75 185 210 356 659 1.430 1.596 440 306 447 413 400
kgr ΕΑΑΜ 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 103.647 115.581 132.012 121.883 127.918,90 135.714,33 136.000,00
kgr ΖΥΠ 317.409,89 422.572,30
m² / kgr 0,025 0,023 0,023 0,016 0,009 0,014 0,014 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest