Ημέρα: 05/03/2015

Νέα εγκύκλιος για θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων

«Ειδικότερα και μόνον σε ότι αφορά θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την σχετ. (3) ΚΥΑ οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.α.) που έχουν αριθμό κλινών μεγαλύτερο από 50 και μικρότερο από 300 κατατάσσονται στην κατηγορία Β και υπόκεινται σε ΠΠΔ, εκτός εάν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ΥΜ, […]

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest