Ημέρα: 16/04/2015

«Ολοκληρωμένη και Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

Η εταιρεία Ecoprime Solutions Ltd. που δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά, διαχείριση και τελική διάθεση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Ολοκληρωμένη και Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων” με στόχο την επιμόρφωση όσων εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, αλλά και την ενημέρωση όσων επιθυμούν να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη […]

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest