Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

«Ολοκληρωμένη και Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

Η εταιρεία Ecoprime Solutions Ltd. που δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά, διαχείριση και τελική διάθεση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Ολοκληρωμένη και Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων” με στόχο την επιμόρφωση όσων εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, αλλά και την ενημέρωση όσων επιθυμούν να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη διαχείρισης τους.

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ” Ανδρέας Παπανδρέου”
Σάββατο, 25 Απριλίου 2015, 11:00πμ
Είσοδος Ελεύθερη

 

Δείτε την εκδήλωση στο Facebook

«Ολοκληρωμένη και Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest