Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Ενημέρωση για τη Βάση Δεδομένων ΖΥΠ

Eνημέρωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για τους παραγωγούς – διαχειριστές ΖΥΠ για μια πλατφόρμα του Υπουργείου Γεωργίας για τη Βάση Δεδομένων ΖΥΠ. Κατεβάστε το αρχείο (PDF)

Ενημέρωση για τη Βάση Δεδομένων ΖΥΠ
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest