Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Author : Ecoprime Solutions, Ltd.

Στήριξη του 35ο Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου στη Ρόδο

Η Ecoprime Solutions, Ltd. κάλυψε το κόστος διαμονής τριών προσκεκλημένων από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου συνέδρων, στο 350 Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, 9-11 Οκτωβρίου 2015. Δείτε σχετικά την ευχαριστήρια επιστολή.

«Ολοκληρωμένη και Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

Η εταιρεία Ecoprime Solutions Ltd. που δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά, διαχείριση και τελική διάθεση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Ολοκληρωμένη και Ορθολογική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων” με στόχο την επιμόρφωση όσων εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, αλλά και την ενημέρωση όσων επιθυμούν να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μη […]

Επίσημη συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου

Η Ecoprime Solutions Ltd. εγκαινίασε την επίσημη συνεργασία της με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. Στα πλαίσια της συνεργασίας, το σύνολο των Οδοντιάτρων της Δωδεκανήσου έχουν τη δυνατότητα, στα πλαίσια τήρησης των υποχρεώσεών τους από την κείμενη νομοθεσία, να κάνουν χρήση των υπηρεσιών διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων της Ecoprime Solutions Ltd. σε ειδικές τιμές, εξασφαλίζοντας έτσι […]

Νέα εγκύκλιος για θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων

«Ειδικότερα και μόνον σε ότι αφορά θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την σχετ. (3) ΚΥΑ οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.α.) που έχουν αριθμό κλινών μεγαλύτερο από 50 και μικρότερο από 300 κατατάσσονται στην κατηγορία Β και υπόκεινται σε ΠΠΔ, εκτός εάν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ΥΜ, […]

Συμμετοχή της Ecoprime στη Χριστουγεννιάτικη Εκστρατεία του Ε.Ε.Σ. Ρόδου

Η Ecoprime Solutions, Ltd. συμμετείχε με μία σημαντική δωρεά τροφίμων στην προσπάθεια στήριξης της Χριστουγεννιάτικης Εκστρατείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Παράρτημα Ρόδου, που διοργάνωσε το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο. Δείτε περισσότερα

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest