Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Νέα & Ανακοινώσεις

Επίσημη συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου

Η Ecoprime Solutions Ltd. εγκαινίασε την επίσημη συνεργασία της με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. Στα πλαίσια της συνεργασίας, το σύνολο των Οδοντιάτρων της Δωδεκανήσου έχουν τη δυνατότητα, στα πλαίσια τήρησης των υποχρεώσεών τους από την κείμενη νομοθεσία, να κάνουν χρήση των υπηρεσιών διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων της Ecoprime Solutions Ltd. σε ειδικές τιμές, εξασφαλίζοντας έτσι […]

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest