Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Νομοθεσία

Ενημέρωση για τη Βάση Δεδομένων ΖΥΠ

Eνημέρωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για τους παραγωγούς – διαχειριστές ΖΥΠ για μια πλατφόρμα του Υπουργείου Γεωργίας για τη Βάση Δεδομένων ΖΥΠ. Κατεβάστε το αρχείο (PDF)

Νέα εγκύκλιος για θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων

«Ειδικότερα και μόνον σε ότι αφορά θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την σχετ. (3) ΚΥΑ οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.α.) που έχουν αριθμό κλινών μεγαλύτερο από 50 και μικρότερο από 300 κατατάσσονται στην κατηγορία Β και υπόκεινται σε ΠΠΔ, εκτός εάν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ΥΜ, […]

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest